• ot@paroba.nl

Medewerkers agenda

13 Maart:             Vergadering voor OT + medewerkers.

3 April:                 Vergadering OT + teamleiders/afgevaardigden.

20/21/22 April:  Paroba

9 Mei:                   Paroba evaluatie